Sunday, October 25, 2015

Жалба на Поборе V
Адреса: Прес[вије]тлому о преу[звишено]му г-дну, г-дну Гаитану Миноти про. стра. от Боке и Арбаније у Котор.


Пре[свије]тли и преу[зви]шени г-дне, г-дне,

Има пасане осам годишчах да сам дао Поборима, на молбе Дамјана Николина и осталијех горњијех и неколико доњијех Поборах, једно кандило из церкве от цекинах 60, али и више да изваде верху њега коју аспру у њиховој великој потреби, будући им бјеше дошло от глади умирати. И премда су ми писмо учинили да ће га исто годиште первијем фрутом откупити, ето се и сада находи у г-дна кнеза Воина Бојковића заклађено. А они за то и не мисле. Тога ради, свесрдно молим ваше преу[зви]шење да бисте задержали поборске плате и чинили ови заклад откупити, зашто ако смо дужни у потреби и чинили ову заклад откупити, зашто ако смо дужни у потреби помоћи, али нијесмо своје изгубити. Нуђени су били от мене у више путах, но све безкорисно, изговарајући се да не могу и не имају су чим откупити. Ја сам терпио, али видим да своје закладе откупују. И зато сам принуђен ваше преузвишено госпоство трудити, који остајем  на ваше заповиједи покорни и держани слуга.

На Стањевиће, мађа 20.  по сербски 1791.    Петр ПетровичNo comments:

Post a Comment