Thursday, October 22, 2015

Жалба на Поборе II
Адреса: Пресвијетлому дјејствиму губернијаму совјетнику и окружному војеводи, господину Плушк, у Котор.


Пресвијетли Господине,

Ја сам желио, како је у почтењејшеје писмо ваше под число 7042/677 означено, да манастир мој на Стањевиће опет у пратику остане, не за други узрок нако зато једино што ја имам земље у Маине и Поборе и што се он находи до саме цесарско-краљевске границе, но не у цесарску границу како ми ви пишете, али сам оно желаније принужден био оставит, видећи да ми на сваки начин не служи пратика ни манастир од самосилства поборскога, како сам в. п. госпо[ст]ву у прво моје писмо сего теченија 7-га числа отпушченоје јавио, уздајући се да ћете ви, господин капетан, прекратит све оне непријатне случаје које би из онога или из другога самосилија возпосљедовати могли.
С обичним почтенијем чест имам бит вашега пресвијетлога госпоства покорњејши слуга черногорскиј митрополит.

Цетиње, 13-га/25. децембра 1819-га  Петр Петрович


No comments:

Post a Comment