Saturday, October 24, 2015

Жалба на Поборе IV
Адреса: Пресвијетли и преуз. г-дин, г-дин провидур страорден[а]риј от Боке и Албаније над Новијем и Будвом.


Пресвијетли и преузвишени г-дне, г-дне,


С овијем мојијем понизнијем писмом не манкајем дават вашему пресвијетломе госпоству досаду, како се находио код нас у наш манастир Вуко Шканата ис Поборах по којему су ми послати били једни сахати ис Котора који сахати су дати мојом руком Јаку Завановићу  да их да мајстору понаправит зашто су били поштећени. Тако је Јако и учинио. И пошто су понаправљени дао их је вишереченоме Шканати да ми их донесе, а он их дао г-дну кнезу Марку Љубановићу  за баштину у осам цекинах. А сада се Шканата находи у Котор. Поша је виђет брата који је у арест. Зато молим ваше пресвијетло и преузвишено госпоство да бисте га заповиједали ставит у тамницу код његова брата докле ми сахате врати. Надам се да ћу ову милост и љубав от вашега пресвијетлога госпоства имат, који остајем са свом стимом и респектом подписујући се в. п. и. госпоства покорни и понизни слуга архимандрит.

Јуња 22.  1782.           Петр Петрович              


No comments:

Post a Comment